Circulaire economie | Haven van Rotterdam

Gesloten kringlopen

In de traditionele, lineaire economie worden grondstoffen gebruikt om er producten van te maken die na gebruik worden weggegooid of in het beste geval verbrand. In de circulaire economie staan productie, innovatie én hergebruik centraal: producten en stoffen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. ‘Afval bestaat niet’ en kringlopen worden zoveel mogelijk gesloten zodat slechts in beperkte mate nieuwe grondstoffen aan de productieketens moeten worden toegevoegd. Doel is het hergebruik van producten en grondstoffen waar mogelijk te vergroten en waardevernietiging te beperken. Verbranding van afval om energie op te wekken gebeurt alleen als er niets anders met het restproduct kan worden gedaan. In een circulaire economie zijn productie en de consumptie zo efficiënt en schoon mogelijk.

Wat zijn kansen?

De belangrijkste uitdaging van de circulaire economie is dat goederen een beperkte fysieke of economische levensduur hebben waardoor hun waarde naar verloop van tijd afneemt (of zelfs negatief wordt, zoals bij afval). De belangrijkste kans is dat bedrijven gaan inspelen op het verlengen van de economische levensduur. Onderstaande vijf verdienmodellen geven aan hoe we verspilling kunnen terugdringen.

 1. Resource recovery
  Het herwinnen van grondstoffen uit laagwaardige producten in plaats van weggooien of verbranden. Bijvoorbeeld door herwinning van nuttige materialen uit afvalstromen door recycling, of het bijproduct van het ene bedrijf als grondstof voor een product van een ander bedrijf gebruiken.
 2. Circulaire (hernieuwbare) grondstoffen
  Zeker in de maakindustrie kan er gebruik gemaakt worden van plantaardige grondstoffen. Denk aan de productie van bijvoorbeeld biobrandstoffen en biochemie. Planten groeien snel (graan en suikerbieten in één seizoen, bomen in enkele decennia) waardoor de voorraad biogrondstoffen snel kan worden aangevuld.
 3. Levensduur verlenging
  Door onderhoud en reparatie, remanufactoring of tweedehands (ver)kopen gaan producten veel langer mee.
 4. Deelmodellen (sharing economie)
  Bijvoorbeeld met meerdere huishoudens een auto delen. Immers, een auto wordt slechts enkele momenten per dag (soms zelfs minder) daadwerkelijk gebruikt. Hetzelfde geldt voor veel apparatuur.
 5. Product als dienst
  Huur, lease of gebruikscontract voor bijvoorbeeld wasmachines of een hoge-drukspuit.

Kortom: het circulaire model creëert nieuwe business en is een flinke stimulans voor onze economie, zoals onderstaande geïllustreerde negen businessmodellen laten zien.

Bron: Circulaire economie | Haven van Rotterdam

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Wij graan graag voor u opzoek in ons netwerk!

Herstel Wachtwoord